Styrelsen 2017

Ordförande – Nina Blazekovic
Vice ordförande – Johan Eksmyr
Kassör – Ari Ziegler
Sekreterare – Kristina Henriques
Ledamot – Mikael Carlsson
Ledamot – Robert Anderzén
Suppleant – Per Green

Valberedning – Mikael Arnelind
Revisor – Patrick Fransson