Örgryte SK inbjuder till årsmöte

Plats: Örgryte SK schackklubb
Tid: Torsdag 2 mars, kl 19.30

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3.1. Val av mötesordförande
  3.2. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Medlemsavgifter
 10. Val av styrelse
  10.1. Val av ordförande i styrelsen
  10.2. Val av övriga ledamöter i styrelsen
  10.3. Val av styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Årsmötesprotokollet 2022 samt Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerade

Nu är årsmötesprotokollet samt verksamhetsberättelsen för föregående år publicerade på https://orgryte-schack.se/styrelsen/. Den nyvalda styrelsen är listad på samma sida.

Inbjudan till årsmöte

Örgryte SK bjuder in till årsmöte torsdag 24 februari kl. 19!

Förhoppningen är att vi kan hålla mötet i klubblokalen i Kärralundsskolan, men på grund av rådande omständigheter så ber vi om att få återkomma angående detta.

Eventuella motioner skickas per mejl till vår ordförande Mikael Arnelind senast 10 februari.

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Mötets utlysande.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande, sekreterare, och kassör för en tid av 1 år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) revisor jämte revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte den nyvalda styrelsens ledamöter delta.
e) minst en ledamot av valberedningen för en tid av 1 år.

13. Övriga frågor.

Örgryte vinnare av SCTB Säsong 6

Örgryte spelade från början av april till mitten av maj en serie onlineturneringar i Swedish Chess Team Battle, en tävling som kommit till stånd efter pandemins intåg. Detta var säsong 6 och efter ett kvalspel med 12 andra toppklubbar från hela Sverige kunde Örgryte kvalificera sig direkt till finalen genom att komma på andraplats i antal totalpoäng.

Finalen fortsatte i samma spår med en förkrossande seger för Örgryte (tack vare ett mycket starkt lag lett av GM Tukhaev) före Göteborgsrivalen SS Manhem och de två Stockholmslagen Farsta SK och SK Rockaden.

Resultat från finalen spelad på Lichess.org, fullständiga resultat: https://lichess.org/tournament/7uTzFmSE

Mer färg från Schack.se:
Örgryte och Manhem direkt till final
Göteborg brädade Stockholm i finalen

Årsmötesprotokollet 2021 samt Verksamhetsberättelse för 2020 publicerade

Nu är årsmötesprotokollet samt verksamhetsberättelsen för föregående år publicerade på https://orgryte-schack.se/styrelsen/. Den nyvalda styrelsen är listad på samma sida.

Årsmötesprotokoll publicerat

Nu är årsmötesprotokollet samt verksamhetsberättelsen för föregående år publicerade på https://orgryte-schack.se/styrelsen/. Den nyvalda styrelsen är listad på samma sida.

Kallelse till årsmöte 20/2

Örgryte SK kallar till årsmöte i klubblokalen torsdag 20 februari kl. 19.00. Eventuella motioner tar ordförande (Mikael Arnelind) gärna emot per mejl senast 13 februari.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Medlemsavgifter
 10. Förslag till nya stadgar (se bilaga)
 11. Motioner
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Inbjudan till Johan Hultins minnesturnering

Den 26 oktober spelas en minnesturnering för Johan Hultin som var en mycket uppskattad profil inom Göteborgsschacket, och under några år vår kamrat i Örgryte SK. Han lämnade oss hastigt och alltför tidigt förra året. Vi bjuder nu in alla att hedra hans minne med en gemytlig schackturnering.

Inbjudan till Johan Hultins minnesturnering

Välkomna!
Örgryte SK

Örgryte Chess Tour fortsätter imorgon (torsdag) kl. 19.00

Imorgon fortsätter Örgryte Chess Tour med deltävling 2 av etapp 1. 8 ronder blixt med betänketiden 3m + 2s/drag spelas. Start är klockan 19.00!

Väl mött!

Örgryte Chess Tour inleds 12 september kl. 19.00

Varannan torsdag kl. 19.00, med start nästa torsdag den 12 september, kommer det spelas snabb- och blixtschack på klubben. Formatet är inspirerat av Grand Chess Tour och idén är att samla poäng över flera tävlingar vilket slutligen leder fram till en totalvinnare. Ett snabbschacksparti motsvarar två poäng och ett blixtparti motsvarar en poäng. De två bästa resultaten i varje tidskontroll räknas. Det gynnar sig alltså att spela alla tillfällena. Spel eloregistreras i mån av tillgång till domare.

Torsdagar det är snabbschack spelas det tre partier med betänketiden 15 minuter + 10s per drag och torsdagar det är blixtschack spelas det 8 partier med betänketiden 3 minuter + 2s per drag.Nu på torsdag (12 september) står Ola Grimsholm för arrangemanget medan undertecknad står för övriga torsdagar.

Spelschema
12 september: snabbschack
26 september: blixtschack
10 oktober: snabbschack
24 oktober: blixtschack
7 november: snabbschack
21 november: blixtschack

Väl mött!