Årsmötesprotokoll publicerat

Nu är årsmötesprotokollet samt verksamhetsberättelsen för föregående år publicerade på https://orgryte-schack.se/styrelsen/. Den nyvalda styrelsen är listad på samma sida.

Kallelse till årsmöte 20/2

Örgryte SK kallar till årsmöte i klubblokalen torsdag 20 februari kl. 19.00. Eventuella motioner tar ordförande (Mikael Arnelind) gärna emot per mejl senast 13 februari.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Medlemsavgifter
 10. Förslag till nya stadgar (se bilaga)
 11. Motioner
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Inbjudan till Johan Hultins minnesturnering

Den 26 oktober spelas en minnesturnering för Johan Hultin som var en mycket uppskattad profil inom Göteborgsschacket, och under några år vår kamrat i Örgryte SK. Han lämnade oss hastigt och alltför tidigt förra året. Vi bjuder nu in alla att hedra hans minne med en gemytlig schackturnering.

Inbjudan till Johan Hultins minnesturnering

Välkomna!
Örgryte SK

Örgryte Chess Tour fortsätter imorgon (torsdag) kl. 19.00

Imorgon fortsätter Örgryte Chess Tour med deltävling 2 av etapp 1. 8 ronder blixt med betänketiden 3m + 2s/drag spelas. Start är klockan 19.00!

Väl mött!

Örgryte Chess Tour inleds 12 september kl. 19.00

Varannan torsdag kl. 19.00, med start nästa torsdag den 12 september, kommer det spelas snabb- och blixtschack på klubben. Formatet är inspirerat av Grand Chess Tour och idén är att samla poäng över flera tävlingar vilket slutligen leder fram till en totalvinnare. Ett snabbschacksparti motsvarar två poäng och ett blixtparti motsvarar en poäng. De två bästa resultaten i varje tidskontroll räknas. Det gynnar sig alltså att spela alla tillfällena. Spel eloregistreras i mån av tillgång till domare.

Torsdagar det är snabbschack spelas det tre partier med betänketiden 15 minuter + 10s per drag och torsdagar det är blixtschack spelas det 8 partier med betänketiden 3 minuter + 2s per drag.Nu på torsdag (12 september) står Ola Grimsholm för arrangemanget medan undertecknad står för övriga torsdagar.

Spelschema
12 september: snabbschack
26 september: blixtschack
10 oktober: snabbschack
24 oktober: blixtschack
7 november: snabbschack
21 november: blixtschack

Väl mött!

Kallelse till årsmöte

Örgryte SK kallar till årsmöte i klubblokalen torsdagen den 28 februari 19.00.

Väl mött!

Luciablixt 13 december

På Lucia, torsdag 13/12, spelar vi Luciablixten och kombinerar den med säsongens senioravslutning.
Klubben bjuder på glögg, saft och lussebulle!
Vi siktar på att komma igång runt kl. 18.30.

Både juniorer och seniorer är naturligtvis välkomna!

Bortgång av före detta medlem

Vår tidigare medlem, Johan Hultin, har hastigt gått bort.
Vi minns Johan för hans glada, sociala och entusiastiska natur, vilken smittade av sig på oss andra i klubben.

Våra tankar går till Johans närmast anhöriga.

Styrelsen för Örgryte Schackklubb

Säsongsinledning med Blixt-KM och pizza, torsdag 30 aug kl.19.00

Det börjar bli dags att inleda klubbens verksamhet för säsongen.
Som en trevlig start spelar vi därför Blixt-KM torsdag 30 augusti kl.19.00.
Klubben bjuder på pizza och dricka och alla medlemmar är givetvis välkomna!
Skicka mig gärna ett meddelande om ni kommer, så vi vet ungefär hur många pizzor som ska beställas.

Anton, Johan och Per kommer skicka ut separat info om träningstider och spelkvällar för juniorer och seniorer.

Jag vill också påminna om att betala in medlemsavgiften för säsongen 2018/2019.
PlusGiro: 43 56 57-2
1200 kr för seniorer.
750 kr för juniorer, studerande och pensionärer.
400 kr per helår och 250 kr per enstaka termin för skolschacksmedlemskap.

Med vänliga hälsningar
Mikael Arnelind

Kallelse till årsmöte

Örgryte SK kallar till årsmöte i klubblokalen torsdagen den 22 mars kl. 19.00.

Varmt välkomna!