Kallelse till årsmöte 20/2

Örgryte SK kallar till årsmöte i klubblokalen torsdag 20 februari kl. 19.00. Eventuella motioner tar ordförande (Mikael Arnelind) gärna emot per mejl senast 13 februari.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Medlemsavgifter
 10. Förslag till nya stadgar (se bilaga)
 11. Motioner
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *